YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  What ........... the zebra doing?

  • A. are
  • B. be
  • C. am
  • D. is

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng: What is the zebra doing?

  "The zebra" - chủ ngữ số ít nên ta chọn động từ to be là "is"

  Dịch: Con ngựa vằn đang làm gì?

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374912

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON