AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We continue to ...... rainforests and increase the dangers of global warming.

   

  • A. cut down
  • B. cut off
  • C. cut in
  • D. cut out

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>