YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  The government is thinking of bringing ...... a law to prohibit the killing of endangered animals.

  • A. on
  • B. up
  • C. in
  • D. round

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4365

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON