• Câu hỏi:

  Việc nhà Lương chủ trương: "Những chức vụ quan trọng chỉ giao cho những người thuộc tôn thất và dòng họ lớn: chứng tổ điều gì? 

  • A. Nhà Lương nắm chặt nền thống trị, siết chặt đô hộ
  • B. Nhà Lương tạo điều kiện cho người Việt Nam tham gia vào bộ máy nhà nước
  • C. Nhà Lương thâu tóm toàn bộ bộ máy cai trị ở giao châu
  • D. Sự tập trung quyền lực 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC