ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Lí Bí là người

  • A. Quê ở Hà tĩnh
  • B. Đánh tan quân Lương xâm lược
  • C. Quê ở Thái Bình, chỉ huy quân đội ở Đức Châu
  • D. Thuộc dòng dõi vua Hùng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 21450

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1