AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vấn đề nào mà giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh chưa nêu khi nói về ý nghĩa học tập môn học này đối với sinh viên?

  • A. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
  • B.  Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị  
  • C. Nâng cao lòng tự hào dân tộc, tự hào về Bác kính yêu  
  • D. Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>