YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng cộng Sản Việt Nam?  

  • A.  Là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng  
  • B. Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng 
  • C. Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng. 
  • D. Là bộ phận nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA