AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thuật ngữ” tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào?  

  • A. Là tư tưởng của một cá nhân
  • B. Là tư tưởng của lãnh tụ
  • C. Là tư tưởng của một giai cấp, một dân tộc
  • D. Là tất cả những vấn đề trên          

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>