AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối tượng của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh?  

  • A. Qúa trình sản sinh tư tưởng 
  • B. Qúa trình hiện thực hoá tư tưởng
  • C. Qúa trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng 
  • D. Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>