AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm đáp án sai 

  Khái niệm “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hộ IX nêu lên bao gồm  

  • A.  Bản chất cách mạng,khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • B. Nguồn gốc tư tưởng,lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh  
  • C. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
  • D. Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>