YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ưu thế nổi bật của hình thức sinh sản hữu tính là gì? 

  • A. Số lượng cá thể con được tạo ra nhiều.
  • B. Cơ thể con không phụ thuộc nhiều vào cơ thể mẹ.
  • C. Có nhiều cá thể cùng tham gia. 
  • D. Có nhiều cá thể cùng tham gia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ưu thế nổi bật của hình thức sinh sản hữu tính có nhiều cá thể cùng tham gia.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 139848

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON