YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điều nào không đúng khi nói về sinh sản của động vật? 

  • A. Động vật đơn tính chỉ sinh ra một loại giao tử đực hoặc cái.
  • B. Động vật đơn tính hay lưỡng tính chỉ có hình thức sinh sản hữu tính.
  • C. Động vật lưỡng tính sinh ra cả hai loại giao tử đực và cái. 
  • D. Có động vật có cả hai hình thức sinh sản vô tính và hữu tính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở động vật có cả hai hình thức sinh sản hữu tính và vô tính.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 139845

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON