YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là: 

  • A. Sự kết hợp của hai giao tử đực và cái.
  • B. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái.
  • C. Sự kết hợp các nhân của nhiều giao tử đực với một nhân của giao tử cái. 
  • D. Sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) của hai giao tử đực và cái tạo thành bộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ (2n) ở hợp tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) của hai giao tử đực và cái tạo thành bộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ (2n) ở hợp tử.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 139844

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON