YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ưu điểm của động cơ đặt ở giữa xe là : 

  • A. Khối lượng phân bố đều
  • B. Có công suất nhỏ
  • C. Hệ thống truyền lực gọn
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Ưu điểm của động cơ đặt ở giữa xe là : 

  • Khối lượng phân bố đều

  • Dễ làm mát động cơ

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA