• Câu hỏi:

  Có bao nhiêu cách bố trí động cơ trên xe máy ?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Động cơ đặt ở giữa xe

  • Động cơ đặt lệch về đuôi xe

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC