ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ hệ thống truyền lực trên xe máy nào sau đây là đúng ?

  • A. Động cơ → li hợp → xích hoặc cacđăng → hộp số  → bánh xe 
  • B. Động cơ →  li hợp  → xích hoặc cacđăng → hộp số → bánh xe 
  • C. Động cơ → li hợp → hộp số → xích hoặc cacđăng → bánh xe 
  • D. Động cơ → hộp số → li hợp  → xích hoặc cacđăng → bánh xe 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Động cơ → li hợp → hộp số → xích hoặc cacđăng → bánh xe 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14341

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON