• Câu hỏi:

  Từ thành phố A có 10 con đường đi đến thành phố B, từ thành phố A có 9 con đường đi đến thành phố C, từ B đến D có 6 con đường, từ C đến D có 11 con đường  và không có con đường nào nối B với C. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D.

  • A. 156
  • B. 159
  • C. 162
  • D. 176

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để đi từ A đến D ta có các cách đi sau

  \(A \to B \to D\): Có \(10.6 = 60\)

  \(A \to C \to D\): Có \(9.11 = 99\)

  Vậy có tất cả \(159\) cách đi từ A đến D.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC