ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ khóa USES dùng để:

  • A. Khai báo tên chương trình
  • B. Khai báo hằng
  • C. Khai báo biến
  • D. Khai báo thư viện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ khóa USES dùng để khai báo thư viện

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6406

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON