ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Phần tên chương trình nhất thiết phải có
  • B. Phần khai báo bắt buộc phải có
  • C. Phần thân chương trình nhất thiết phải có
  • D. Phần thân chương trình có thể có hoặc không

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phần thân chương trình nhất thiết phải có

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON