YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?

  • A. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
  • B. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho kiểu của hằng
  • D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON