AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong soạn thảo văn bản nhấn Enter một lần để?

  • A. Phân cách giữa các kí tự
  • B. Phân cách giữa các từ
  • C. Phân cách giữa các đoạn
  • D. Phân cách giữa các trang

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA