YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để di chuyển con trỏ tới vị trí cần thiết, ta thực hiện:

  • A. Bằng cách nháy chuột vào vị trí đó
  • B. Bằng cách nháy chuột vào vị trí cuối dòng
  • C. Bằng cách nháy chuột vào vị trí đầu dòng
  • D. Bằng cách nháy đúp chuột vào vị trí đó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA