AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng về con trỏ soạn thảo văn bản:

  • A. Có dạng chữ \(I\) in hoa hoặc hình mũi tên
  • B. Là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình
  • C. Cho biết vị trí xuất hiện của ký tự được gõ vào
  • D. Cả B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>