YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong nhiệt giai Ferenhai số khoảng được chia là bao nhiêu?

  • A. 100 khoảng
  • B. 180 khoảng
  • C. 212 khoảng
  • D. 106 khoảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong nhiệt giai Ferenhai được chia thành 180 khoảng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5827

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF