YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong nhiệt giai Ferenhai số khoảng được chia là bao nhiêu?

  • A. 100 khoảng
  • B. 180 khoảng
  • C. 212 khoảng
  • D. 106 khoảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong nhiệt giai Ferenhai được chia thành 180 khoảng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5827

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON