YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng nhất

  Nhiệt kế y tế dùng để đo:

  • A. Nhiệt độ của nước đá
  • B. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi
  • C. Nhiệt độ của môi trường
  • D. Thân nhiệt của người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhiệt kế y tế dùng để đo thân nhiệt của người.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 5828

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON