AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng hệ tọa độ Descartes vuông góc, cho điểm M(x, y). Hãy viết câu lệnh tính khoảng cách d từ điểm M đến gốc tọa độ O: 

  • A. d := sqr(x*x + y*y);
  • B. d := sqrt(sqr(x) + sqr(y));
  • C. d := sqr(x*x – y*y); 
  • D. d := sqr(sqrt(x) + sqrt(y));

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA