• Câu hỏi:

  Cho biết f1 là biến tệp văn bản và tệp ketqua.txt có nội dung đang lưu trữ là: Tich 2 so la: 20. Hãy cho biết sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:

  a := 10; b :=2; 

  assign(f1, 'ketqua.txt');

  rewrite(f1);

  writeln(f1, 'Thuong 2 so la: ', a/b);

  thì tệp ketqua.txt có nội dung gì?

  • A. Tich 2 so la: 20 
  • B. Tich 2 so la: 20Thuong 2 so la: 5
  • C. Thuong 2 so la: 5
  • D. Thuong 2 so la: 5Tich 2 so la: 20

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC