AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các trường hợp sau, trường hợp nào nhận được kết quả là số dương?

  a) Một số âm và hai số dương

  b) Hai số âm với một số dương

  c) Hai số âm và hai số dương

  d) Ba số âm và một số dương

  • A. a và b
  • B. b và c
  • C. c và d
  • D. b và d

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>