AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai trong những phát biểu sau

  • A. Tích một số chẵn các thừa số nguyên âm có dấu dương
  • B. Tích một số lẻ các thừa số nguyên âm có dấu âm
  • C. Số -1 là số nguyên duy nhất mà lập phương của nó bằng chính nó
  • D. a.1 = 1.a =a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>