YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các trường hợp sau, trường hợp không là phương trình hóa học

  • A. Rượu để trong chai không kín bị cạn dần
  • B. Sắt cho tác dụng với oxi tạo ra khí SO2
  • C. Natri cháy trong không khí thành Na2O
  • D. Tất cả đáp án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong chai đựng rượu đồng thời xảy ra hai quá trình bay hơi và ngưng tụ, là vì chai được đậy kín, nên có bao nhiêu rượu bay hơi thì cũng có bấy nhiêu rượu ngưng tụ, do đó mà lượng rượu không giảm. Với chai để hở miệng, quá trình bay hơi mạnh hơn ngưng tụ, nên rượu cạn dần.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137150

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON