YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng

  • A. Sắt + lưu huỳnh thành sắt (II) sunfua
  • B. Sắt + Clo thành sắt(II) clorua
  • C. Sắt + lưu huỳnh thành sắt (III) sunfat
  • D. Sắt + axit clohidric thành sắt (III) clorua

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sắt + lưu huỳnh thành sắt (II) sunfua

  Fe + S → FeS

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137151

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON