YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng giữa khí nito và khí hidro trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra khí ammoniac. Chọn đáp án đúng

  • A. Tỉ lệ giữa khí nito và hidro là 1:3
  • B. Tỉ lệ giữa khí hidro và nito là 1:2
  • C. Tỉ lệ của nito và ammoniac là 1:2
  • D. Không có đáp án đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tỉ lệ của nito và ammoniac là 1:2

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137147

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON