YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng hóa học là

  • A. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu
  • B. Hiện tượng chất bến đổi có tạo ra chất khác
  • C. 4Na+O2 → 2Na2O
  • D. Cho đường hòa tan với nước muối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hiện tượng hóa học là hiện tượng chất biến đổi tạo ra chất khác

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137142

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON