YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quan sát các hình đã cho ta thấy hình thứ nhất có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau nên các hình đó là hình bình hành.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194352

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF