YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình bình hành là hình thế nào?

  • A. Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song.
  • B. Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.
  • C. Hình bình hành có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
  • D. Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194378

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF