YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các hình sau, có bao nhiêu hình bình hành?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong các hình đã cho, bình hành là Hình 1; Hình 2 và Hình 5.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194386

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF