YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hình bình hành ABCD có AB = 5cm. Tính CD.

  • A. 5mm
  • B. 5cm
  • C. 5dm
  • D. 5m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hình bình hành ABCD có AB = 5cm nên CD = 5cm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194381

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF