YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình bình hành là hình nào dưới đây?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hình 1 : Hình chữ nhật                       Hình 2 : Hình tứ giác

  Hình 3 : Hình tam giác                        Hình 4 : Hình tròn

  Hình 5 : Hình bình hành                     Hình 6 : Hình vuông

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194389

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF