YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trình bày quá trình thụ tinh kép ở thực vật có hoa. Nêu các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở động vật.

  Lời giải tham khảo:

  ** Thụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân tế bào trứng trong túi phôi hình thành hợp tử (2n), khởi đầu của cá thể mới.

  ** Thụ tinh kép: là sự thụ tinh có sự tham gia đồng thời của 2 giao tử đực. Khi vào túi phôi, tế bào sinh sản trong hạt phấn nguyên phân tạo thành 2 tinh tử

  - Tinh tử thứ nhất: thụ tinh với tế bào trứng tạo thành hợp tử.

  - Tinh tử thứ hai: hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) ở túi phôi hình thành nhân tam bội, khởi đầu của nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.

  ** Các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở ĐV: gổm 3 giai đoạn nối tiếp nhau

  - Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng.

  - Giai đoạn thụ tinh.

  - Giai đoạn phát triển phôi, hình thành cá thể mới.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76651

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON