ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khái niệm sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính. Nêu những hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

  Lời giải tham khảo:

  ** Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái,  con sinh ra giống nhau và giống cá thể mẹ.

  Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử, phát triển thành cơ thể mới.

  ** Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật:

  - Trong tự nhiên:

  + Sinh sản bằng bào tử.

  + Sinh sản bằng cơ quan sinh dưỡng (sinh sản sinh dưỡng)

  - Bằng phương pháp nhân tạo:

  + Ghép chồi và ghép cành.

  + Chiết cành và giâm cành.

  + Nuôi cấy tế bào và mô thực vật.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76649

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON