AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho: góc xOt =40o ; góc xOy =120o.

  a) Tính số đo góc tOy.

  b) Vẽ tia On là tia phân giác của góc xOy. Gọi Ox’ là tia đối của tia Ox. Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của x’On.

  Lời giải tham khảo:

  a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có hai tia Ot và Oy mà \(\widehat {xOt} < \widehat {xOy}\) (vì 400 < 1200) nên tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy

  Do đó: \(\widehat {xOt} + \widehat {tOy} = \widehat {xOy}\)  

       400 +\(\widehat {tOy}\)= 1200

      \(\widehat {tOy}\) = 800

  b) Vì On là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\) nên:

        \(\widehat {xOn} = \widehat {nOy} = \frac{{\widehat {xOy}}}{2} = {60^0}\) (1)

  + Vì \(\widehat {x'Oy}\) và \(\widehat {yOx}\) là hai góc kề bù

  ⇒ \(\widehat {x'Oy} + \widehat {yOx} = {180^0}\)        

  \(\widehat {x'Oy} + {120^0} = {180^0}\)

  \(\widehat {x'Oy} = {60^0}\) (2)

  + Vì \(\widehat {x'On}\) và \(\widehat {nOx}\) là hai góc kề bù

      ⇒ \(\widehat {x'On} + \widehat {nOx} = {180^0}\)

          \(\widehat {x'On} + {60^0} = {180^0}\)

          \(\widehat {x'On} = {120^0}\) (3)

  + Từ (1), (2) và (3) ⇒ \(\widehat {x'Oy} = \widehat {yOn} = \frac{{\widehat {x'On}}}{2}\)

   Nên tia Oy là tia phân giác của \(\widehat {x'On}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>