YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khối lớp 6 của một trường có 420 học sinh bao gồm 4 loại: Giỏi; khá; trung bình và yếu. Số học sinh trung bình và yếu chiếm \(\frac{2}{7}\) số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng \(\frac{7}{{10}}\) số học sinh còn lại. Tính số học sinh khá, giỏi  của khối ?

  Lời giải tham khảo:

  Số học sinh xếp loại trung bình và yếu của khối 6 là 

   \(420 .\frac{2}{7} = 120\) (học sinh)                                                  

  Số học sinh xếp loại khá là  

  \((420 -120).\frac{7}{{10}} = 210\)  (học sinh )

  Số học sinh xếp loại  giỏi là                   

   \(420 - ( 210 + 120) = 90\)  (học sinh )

  Vậy có 90 HS giỏi ; 210 HS khá

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA