AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ tia OB sao cho góc AOB = 550, vẽ tia OC sao cho góc AOC = 1100

  a) Tính số đo góc BOC.

  b) Vẽ tia OB’ là tia đối của tia OA. Tính số đo góc BOB’.

  Lời giải tham khảo:

  a) Trên cùng nửa mặt phẳng, bờ là đường thẳng chứa OA, ta thấy \(\widehat {AOB} < \widehat {AOC}\) do 550 < 110nên tia OB nằm giữa tia OA và tia OC

  Do đó 

  \(\begin{array}{l}
  \widehat {AOB} + \widehat {BOC} = \widehat {AOC}\\
  {55^0} + \widehat {BOC} = {110^0}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\widehat {BOC} = {55^0}
  \end{array}\)

  b) 

  Vì tia OB’ là tia đối của tia OA nên góc AOB là góc bẹt suy ra tia OB nằm giữa tia OA và tia OB’

  \(\begin{array}{l}
  \widehat {AOB} + \widehat {BOB'} = \widehat {AOB'}\\
  {55^0} + \widehat {BOB'} = {180^0}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\widehat {BOB'} = {125^0}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA