AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a) Tìm giá trị của x biết \(2(x-3)=-12\)

  b) Tìm giá trị của x biết \(\frac{1}{2} + 2x = \frac{5}{6}:\frac{2}{3}\)

  c) Tìm x nguyên để các phân số sau là số nguyên \(\frac{{13}}{{x - 15}}\)

  Lời giải tham khảo:

  a) \(2(x-3)=-12\)

  \(\begin{array}{l}
  x - 3 =  - 12:2\\
  x - 3 =  - 6\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,x =  - 6 + 3\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,x =  - 3
  \end{array}\)

  b) \(\frac{1}{2} + 2x = \frac{5}{6}:\frac{2}{3}\)

  \(\begin{array}{l}
  \frac{1}{2} + 2x = \frac{5}{4}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,2x = \frac{5}{4} - \frac{1}{2}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \frac{3}{4}:2\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \frac{3}{8}
  \end{array}\)

  c) \(\frac{{13}}{{x - 15}}\) là số nguyên khi x - 15 là ước của 13

  \( \Rightarrow x - 15 \in \left\{ { \pm 1; \pm 13} \right\} \Rightarrow x \in \left\{ {16;14;26;2} \right\}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>