AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên bản vẽ mặt bằng tổng thể, ký hiệu này có ý nghĩa gì ?

  • A. Nhà hay công trình hiện tại
  • B. Nhà hay công trình cần sữa chữa
  • C. Khu đất để mở rộng công trình
  • D. Không có đáp án chính xác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Khu đất để mở rộng công trình

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>