AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bản vẽ nhà thể hiện những nội dung nào: 

  • A. hình dạng ngôi nhà.
  • B. kích thước ngôi nhà.
  • C. cấu tạo của ngôi nhà.
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Bản vẽ nhà thể hiện hình dạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>