YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời của  chủ  nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX là

  • A. Chủ nghĩa xã hội không tưởng
  • B. Triết học Đức và kinh tế chính trị học Anh
  • C. Chủ nghĩa xã hội khoa học
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>