• Câu hỏi:

  Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?

  • A. Nền hài kịch Pháp
  • B. Nền bi kịch cổ điển Pháp
  • C. Truyện ngụ ngôn Pháp
  • D. Tiểu thuyêt Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC