YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đâu là câu nói tôn trọng lẽ phải?

  • A. Gió chiều nào che chiều nấy     
  • B. Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng
  • C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây      
  • D. Đói cho sạch, rách cho thơm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19669

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON