• Câu hỏi:

  Câu ca dao tục ngữ nào nói về tình cảm anh em trong gia đình?

  • A. Lá lành đùm lá rách
  • B. Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
  • C. Há miệng chờ sung.
  • D. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC